C kategorija

Obuka vozača C kategorije

C Kategorija – Polaganje za kamion

Motorno vozilo čija je:

  • Najveća dozvoljena masa veća od 12000 kg
  • Dužina veća od 8 m
  • Širina veća od 2,4 m
  • Najveća konstruktivna brzina veća od 80 km/h
  • Koje ima zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena – “cerada”) čija je širina veća ili ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka viša ili na istoj visini kao najviša tačka kabine

Za upis kandidata C kategorije u Auto školu MiS je potrebna:

  • lična karta
  • navršenih 20 godina života
  • posedovanje vozačke dozvole B kategorije (ne sme biti probna dozvola)

Kandidat stiče pravo na polaganje za kamion, odnosno za C kategoriju:

Sa navršenih 20 godina, kandidat može da odsluša teorijsku nastavu, polaže teorijski ispit i završi praktičnu obuku. Sa navršenom 21 godinom, kandidat stiče pravo na polaganje praktičnog dela ispita (vozački ispit).

Obuka za C kategoriju – kamion, se sastoji od 

7 časova teorijske nastave i 15 časova prakticne obuke (časovi vožnje).

Ako kandidat poseduje vozačku dozvolu C1 kategorije

Nema teorijske nastave i potrebno je 7 casova praktične obuke
Иди на врх